ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Автор: 
Кобельчук Н. М.

УДК 399.9

Анотація: У статті розглядається зарубіжний досвід інноваційного розвитку зовнішньоекономічного потенціалу регіонів країн світу. Визначено пріоритети інноваційного розвитку регіону і запропоновано основні шляхи їх реалізації.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, зовнішньоекономічний потенціал, розвиток регіону, зарубіжний досвід.

Summary. We consider the international experience of innovation development of foreign economic potential of regions of the world. Determined the priorities of innovation development of the region and provides the main ways of their implementation.

Key words: innovation, innovative development, external economic potential, development of region, foreign experience.

Кобельчук Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри економіки і менеджменту Азовського регіонального інституту управління ЗНТУ. 71100, м. Бердянськ, вул. Р. Люксембург, 7, кв. 15.

Наукові інтереси: проблеми інноваційного розвитку промислових регіонів.

Н. М. Кобельчук  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ / Н. М. Кобельчук//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.120—123.

Файл статьи: