ЗМІНА ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СВІТОВОЇ КРИЗИ

Автор: 
Антошкіна Л. І.
Автор: 
Вісящев В. А.

УДК 338.124.4

Анотація. У статті розглянуто і проаналізовано зміну вектора традиційної проблематики економічних досліджень, що відбиває вплив світової кризи. Оцінено тенденції у розвитку наукової дискусії щодо нових напрямів досліджень.

Ключові слова: економічна проблематика, фінансово-економічна криза, світова економіка.

Summary. An analysis of changes in the vector of traditional problematic of economic research as a reflection of the global crisis. Evaluation of tendencies in development of a scientific discussion regarding new direction in studies.

Key words: economic problematic, financially economic crisis, world economy.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Вісящев Володимир Андрійович, завідувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління проектами, стратегічне управління підприємством, ресурсне забезпечення управління національним господарством.

Антошкіна Л. І., Вісящев В. А. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ/ Л. І. Антошкіна, В. А. Вісящев //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.10—18.

Файл статьи: