Анализ повышения инвестиционной активности в Украине

Автор: 
Орлова Н. С
Автор: 
Иващенко А. И.

УДК 330.332

 

Анотація. Проведено аналіз факторів підвищення інвестиційної привабливості української економіки, розроблено заходи підвищення інвестиційної активності та зміцнення інвестиційного клімату.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність.

Summary. The analysis of the factors of increasing the investment attractiveness of the Ukrainian economy, the developed measures on the improvement of investment activity and strengthening the investment climate.

Key words: investments, investment climate, investment attraction, investment activity.

Орлова Наталя Сергіївна,  професор кафедри фінансів Донецького державного університету управління, доктор державного управління, доцент.83017, м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 110, кв. 41.

Наукові інтереси: підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю в Україні.

Іванченко Надія Олександрівна,  доцент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету, Інституту економіки і менеджменту, кандидат економічних наук, доцент. 02095, Київ, вул. Княжий Затон, 14-В, кв. 57.

Наукові інтереси: захист інформації.

Орлова Н. С Анализ повышения инвестиционной активности в Украине Орлова Н. С. ,       

Иващенко А. И. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.73—76.