Безопасность экономического пространства регионов Украины

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 330.341

 

Анотація. У статті надано теоретичне обґрунтування категорії «безпека економічного простору», зокрема її регіональних особливостей.

Ключові слова: безпека економічного простору, економічна безпека, національні економічні інтереси.

Summary. The paper provided a theoretical justification for the category «Safety Economic Space», in particular its regional characteristics.

Key words: safety economic space, economic security, national economic interests.

Антошкін Вадим Костянтинович,  аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В. К. Безопасность экономического пространства регионов Украины/ Антошкин В. К. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.103—106.

Файл статьи: