Диагностика механизма кадрового обеспечения социо-гуманитарной сферы: методические основы

Автор: 
Заяц Г. С.

УДК 332.12.477

 

Анотація. У статті розглянуто основні завдання діагностики механізму кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери та запропоновано відповідні етапи оцінки його результативності.

Ключові слова: механізм кадрового забезпечення, діагностика, соціогуманітарна сфера, модернізація.

Summary. In the article consideres the main tasks of diagnosis of staffing mechanism of socio-humanitarian sphere and suggests appropriate steps of its effectivness.

Key words: staffing mechanism, diagnosis, socio-humanitarian sphere, modernization.

Заяць Галина Сергіївна,  аспірант Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.08298 Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова 2/2, кв. 189.

Наукові інтереси: модернізація бюджетної, податкової та соціальної політики держави.

Заяц Г. С.   Диагностика механизма кадрового обеспечения социо-гуманитарной сферы: методические основы/ Заяц Г. С.   // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.51—54.

Файл статьи: