Инвестиции как вложение в экономический рост

Автор: 
Антошкина Л. И.

УДК 330.322.5

Анотація.  У статті розглядається сутність інвестицій, ефективні напрямки їх використання та вплив на динаміку валового внутрішнього продукту. Показана еластичність валового внутрішнього продукту від зміни інвестицій в основний капітал.

Ключові слова: інвестиції, валовий внутрішній продукт, економічна ефективність, капітал.

Summary. Essence of investments, effective directions of their use and influence on the dynamics of gross domestic product, is examined in the article. Ostensible elasticity of gross domestic product is from the change of investments in the fixed assets.

Key words: investments, gross domestic product, economic efficiency, equity.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук.71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Науковіінтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Антошкина Л. И. Инвестиции как вложение в экономический рост / Антошкина Л. И.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.43—51.