Инвестиционно-инновационная стратегия развития экономики страны

Автор: 
Фролова Г. И.

УДК 338(477):330:322

Анотація. Розкрито сутність впливу інвестиційно-інноваційної стратегії на розвиток економіки України. Визначено та проаналізовано проблеми інвестиційного та інноваційного розвитку, що вимагають стратегічного підходу. Запропоновано механізм формування інвестиційно-інноваційної діяльності держави.

Ключові слова: інновації, інвестиції, стратегія, інноваційна сфера, конкурентоспроможність, інноваційна модель, інноваційна стратегія, інвестиційна стратегія, стратегічні напрями, державне регулювання.

Summary. The essence of impact of investment and innovation strategy for the economic development of Ukraine is discovered. The problems of investment and innovation development are identified and analyzed. The mechanism of formation of investment and innovation activities of a state are proposed.

Key words:  innovation, investments, strategy, innovation sector, competitiveness, innovation model, innovation strategy, investment strategy, strategic direction, government regulation.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,              вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.

Фролова Г. И. Инвестиционно-инновационная стратегия развития экономики страны/ Фролова Г. И. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.80—84.