История становления и развития налоговой системы Украины

Автор: 
Ткаченко А. В.

 

УДК 336.221.4

 

Анотація. У статті проведено системний аналіз етапів становлення податкової системи України. Доведено, що система оподаткування поступово змінюється та вдосконалюється еволюційним шляхом розвитку. Обґрунтована необхідність подальшого реформування вітчизняної податкової системи.

Ключові слова: податок, адміністрування податків, податкова система, податкова реформа, еволюційний розвиток.

Summary. The article is analyzed the stages of development of Ukraine’s tax system. The view that the Ukrainian tax system is slowly changing and improving evolutionary way of development is expressed in the article. The author substantiates the necessity further reform of the national tax system.

Key words: tax, tax administration, tax system, tax reform, evolutionary development.

Ткаченко Анастасія Вікторівна,  аспірант кафедри фінансів Чернігівського державного інституту економіки і управління.6500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 4, кв. 7.

Наукові інтереси: податкова система України.

Ткаченко А. В. История становления и развития налоговой системы Украины/

Ткаченко А. В.//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.129—133.