Mivar пространство кадрового потенциала экономической безопасности предприятия

Автор: 
Иванченко Н. А.

УДК 004.415

 

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність використання MIVAR простору для наведення даних і знань щодо стану кадрового потенціалу економічної безпеки підприємства. Доведено, що MIVAR простір дозволить наводити інформацію щодо стану кадрового потенціалу у виді мережевих моделей, семантичних мереж та онтології, які мають вид графів, розміщених в дискретному багатовимірному просторі.

Ключові слова: MIVAR простір, економічна безпека підприємства, кадровий потенціал, семантична мережа.

Summary. In the article the feasibility of using MIVAR space to represent data and knowledge about the state of  human resources of economic security. It is proved that MIVAR space will provide information on the status of human resources in the form of network models, semantic networks and ontologies of the form of graphs that are placed in discrete multi-dimensional space.

Key words: MIVAR space, economic security, human resources, the semantic network.

Іванченко Надія Олександрівна, доцент кафедри економічної кібернетики Національного авіа ційного університету, Інституту економіки і менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.02095, Київ, вул. Княжий Затон, 14-В, кв. 57.

Наукові інтереси: захист інформації.

Иванченко Н. А.  Mivar пространство кадрового потенциала экономической безопасности предприятия/ Иванченко Н. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.54—59.