Направления развития и повышения экономической эффективности производства и переработки подсолнечника в регионах Украины

Автор: 
Бритвенко А. С.

 

УДК 633.855

 

Анотація. У статті розглянуто визначення показника економічної стійкості виробництва соняшнику і проведено аналіз формування й впровадження обґрунтованої сортової та гібридної структури посівів соняшнику в регіонах України.

Ключові слова: олійно-жировий комплекс, показник стійкості, сівозміна, ринок соняшнику.

Summary. The article deals with determination of the stability of sunflower and analyzed the development and implementation of reasonable varietal and hybrid structure of sunflower crops.

Key words: oil and fat complex index of resistance, crop rotation, and mizhliniyni sortoliniyni hybrids.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна,  асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління аграрних і переробних підприємств.

Бритвенко А. С. Направления развития и повышения экономической эффективности производства и переработки подсолнечника в регионах Украины/ Бритвенко А. С. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.110—113.

 

Файл статьи: