Организация и функционирование социально-культурной сферы в регионах Украины

Автор: 
Бойко В. И.

УДК 332.145

 

Анотація. У статті  викладено  обґрунтування теорії, методології, методики і практики організації та розвитку соціально-культурної сфери життєдіяльності населення, її інституціонального забезпечення функціонування та державного регулювання на регіональному рівні.

Ключові слова: організація, соціально-культурна сфера, життєдіяльність, населення, культура, регіональне самоврядування, управління, регулювання.

Summary. The article presents the study of theory, methodology, methods and practices of the organization and development of social and cultural spheres of the population, its institutional functioning and state regulation at the regional level.

Key words: оrganization, socio-cultural sphere, livelihoods, communities, culture, regional governments, control, regulation.

Бойко В’ячеслав Іванович, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат філософських наук, доцент. 01015, м. Київ,           вул. І. Мазепи, 21, корп. 15.

Наукові інтереси: соціально-культурна сфера у регіонах України.

Бойко В. И. Организация и функционирование социально-культурной сферы в регионах Украины

/ Бойко В. И. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.106—109.

Файл статьи: