Основные направления мониторинга реализации государственного регулирования экономической безопасности на региональном уровне

Автор: 
Лойко В. В.

УДК 338.242.2

 

Анотація. У статті розглянуто основні напрями вдосконалення моніторингу реалізації державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні, доведена необхідність впровадження експертної системи для здійснення моніторингу рівня економічної безпеки на регіональному рівні.

Ключові слова: державне регулювання, економічна безпека, регіон, моніторинг, експертна система.

Summary. In article the basic directions of improvement of monitoring of realisation of the government by economic safety at regional level are considered, necessity of introduction of expert system for realisation of monitoring of level of economic safety at regional level is proved.

Key words: the government, economic safety, region, monitoring, expert system.

Лойко Валерія Вікторівна,  доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київського університету технологій та дизайну, кандидат економічних наук, доцент. 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13,      кв. 39.

Наукові інтереси: економічна безпека, державне регулювання, інновації, експертні системи, системи діагностики.

Лойко В. В Основные направления мониторинга реализации государственного регулирования экономической безопасности на региональном уровне/ Лойко В. В.  // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.69—72.

Файл статьи: