Особенности анализа финансовых результатов машиностроительных предприятий

Автор: 
Стасюк Л. С.

УДК 336:338.46

 

Анотація. Розглянуто особливості формування фінансового результату від основної діяльності машинобудівних підприємств, специфіку традиційної та нетрадиційної методик факторного аналізу. Обґрунтовано переваги застосування нетрадиційної методики факторного аналізу, сформульовані рекомендації.

Ключові слова: фінансовий результат, традиційна методика факторного аналізу, нетрадиційна методика факторного аналізу, умовно-змінні витрати, умовно-постійні витрати.

Summary.  Peculiarities of formation of financial results from operations engineering enterprises; specific traditional and alternative methods of factor analysis. The advantages of the use of alternative methods of factor analysis, formulated recommendations.

Key words: financial performance, the traditional method of factor analysis, alternative methods of factor analysis, semi-variable costs, semi-fixed costs.

Стасюк Лілія Сергіївна,  аспірант кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету. 29002, м. Хмельницький, вул. Дубініна, буд. 6, кв. 2.

Наукові інтереси: механізм управління фінансовим потенціалом підприємства.

Стасюк Л. С. Особенности анализа финансовых результатов машиностроительных предприятий/ Стасюк Л. С. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.94—97.

Файл статьи: