Парадигмы продовольственной безопасности

Автор: 
Чернелевська О. Л.

УДК 330.341.1

 

Анотація. У статті проведено аналіз міжнародних актів у сфері регулювання продовольчого забезпечення населення окремих держав згідно з вимогами Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН (FAO).

Ключові слова: голод, продукти харчування, державна політика, продовольча безпека.

Summary. The article analyzes the international equities to regulate food provision of population individual states according to requirements of the Food and Agriculture Organization of OUN.

Key words: hunger, food, public policy, food security.

Чернелевська Олена Леонідівна, докторант Національного університету харчових технологій, кандитат економічних наук, кандидат юридичних наук, доцент.04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-А, кв. 32.

Наукові інтереси: конкуренція, конкурентоспроможність, продовольча безпека.

Чернелевська О. Л. Парадигмы продовольственной безопасности/  Чернелевська О. Л// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.38—42.

 

Файл статьи: