Проблематика прогнозирования в сфере рекреационной деятельности на современном этапе развития

Автор: 
Солодовник Ю. А.

УДК 338.48

Анотація. У статті розглянуто основні фактори, що негативно впливають на процес прогнозування у сфері рекреаційної діяльності, виокремлені основні напрями подолання цих явищ.

Ключові слова: рекреація, рекреалогія, рекреанти, рекреаційна діяльність, рекреаційні послуги, прогнозування у сфері рекреаційної діяльності, тіньова економіка.

Summary. This article reviews the main factors which affects negatively the process of forecasting in the areas of  recreational activities. The basic directions of overcoming these phenomena are selected.

Key words: recreation, recrealogy, tourists, recreational activities, recreation services, forecasting in the field of  recreational activities, the shadow economy.

Солодовник Юлія Олексіївна,  асистент кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: соціально-економічні програми розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу Приазовського регіону.

Солодовник Ю. А Проблематика прогнозирования в сфере рекреационной деятельности на современном этапе развития/ Солодовник Ю. А. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.77—79.