Развитие сельскохозяйственного кооперативного движения в регионах Украины

Автор: 
Рунчева Н. В.

УДК 332.122

 

Анотація. У статті розглянуто особливості організації кооперативного руху у сільському господарстві регіонів України.

Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, фермерські господарства, кооперація, виробництво.

Summary. The article discusses the features of the cooperative movement in agriculture regions of Ukraine.

Key words: agricultural cooperatives, farms, cooperatives, production.

Рунчева Наталя Вікторівна,  доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,   вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: механізм відтворення основного капіталу підприємств.

Рунчева Н. В. Развитие сельскохозяйственного кооперативного движения в регионах Украины.

/ Рунчева Н. В. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.113—117.

Файл статьи: