Региональные аспекты в оценке эффективности государственного регулирования в агроподовольственной системе

Автор: 
Княженко И. И.
Автор: 
Княженко В. С.

УДК 330.341.2:330.52

 

Анотація. У роботі досліджено економічну ефективність державного регулювання агропродовольчої системи з виробництва продукції харчування за умов урахування регіональної діяльності, за результатами якої встановлено функціональну залежність валового виробництва продукції регіонів України від обсягу державної підтримки.

Ключові слова:  агропродовольча система України, державне регулювання, економічна ефективність, дисконтована інтервенційна ціна.

Summary. In this work the economic effectiveness of the state regulation of the agro-food system of the food production under conditions including the regional activity was studied on which results the functional dependence of  the gross production of regions of Ukraine on the amount of the state support was determined.

Key words: agro-food system Ukraine, government regulation, economic efficiency, discounted intervention price.

Княженко Ірина Іванівна, доцент кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання економіки агропродовольчої системи України.

Княженко И. И. Региональные аспекты в оценке эффективности государственного регулирования в агроподовольственной системе/ Княженко И. И. , Княженко В. С.   // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.62—69.