Усовершенствование системы стимулирования труда рабочих

Автор: 
Михов Л. И.

УДК 331.2

 

Анотація. Удосконалення системи стимулювання праці робітників у напрямку її більш тісного зв’язку з кінцевими результатами діяльності підприємства — важливий захід, який забезпечує ефективне функціонування економіки країни.

Ключові слова: стимулювання праці, премія, форми та системи оплати праці, матеріальні та моральні стимули, тариф, коефіцієнт трудової участі, коефіцієнт трудового внеску.

Summary. Perfection of the stimulation system of workers in the direction of a closer relationship with the end results of the company is an important measure that provides efficient functioning of the economy.

Key words: incentives, bonus,systems and forms of wages, material and moral incentives, tariff, labor force participation rate, the rate of labor input.

Міхов Леонід Іванович,  професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,              вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.

Михов Л. И. Усовершенствование системы стимулирования труда рабочих/ Михов Л. И.   //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.89—94.

Файл статьи: