Ефективність використання альтернативних джерел енергії в приватному будинку

Автор: 
Вареник О. Ф.
Автор: 
Марченко В. М.


УДК 338.242

Анотація. У статті проведено аналіз потенціалу відновлювальних джерел енергії. Наведено обґрунтування ефективності вибору та впровадження одного з альтернативних джерел енергії для звичайного споживача, що мешкає у приватному будинку.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, енергія вітру, електрогенератор, ефективність малої вітроенергетики, інноваційні вітрогенератори.

Summary. The potential of the renewable energy is analyzed in the article. The justification of the effectiveness of the selection and the implementation of one of the alternative sources of the energy for the average consumer living in a private house is proved in the paper.

Key words: alternative sources of energy, wind power, generator, small wind energy efficiency, innovative wind turbines.

Вареник Ольга Федорівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.

Марченко Віталій Михайлович, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.


Вареник О. Ф. Ефективність використання альтернативних джерел енергії в приватному будинку / Вареник О. Ф., Марченко В. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.75-79.


Файл статьи: