Економічна та національна безпека регіонів

Автор: 
Антошкін В. К.


УДК 336.11

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти, що впливають на економічну безпеку України і розвиток української регіональної економіки. Виявлено критерії, за якими оцінюється економічна безпека держави, показано, що економічна та національна безпека держави характеризує ступінь задоволення національних та економічних інтересів країни.

Ключові слова: економічна безпека, національна економіка, управління безпекою.

Summary. This article reviews the main aspects that affect the economic security of Ukraine and Ukrainian development of regional economy. The criteria for assessing the economic security of the state, it is shown that the economic and national security characterizes the degree of satisfaction of the national and economic interests.

Key words: economic security, national economy, security management.

Антошкін Вадим Костянтинович, викладач Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: соціально-економічна безпека регіонів України.


Антошкін В. К. Економічна та національна безпека регіонів / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.108-110.


Файл статьи: