Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві

Автор: 
Сем’ян О. В.


УДК 331.101.6

Анотація. Розкрито сутність економічної категорії «емоційний інтелект». Розглянуто складові емоційного капіталу людини та їхній вплив на формування емоційної культури персоналу підприємства. Досліджено вплив емоційного капіталу на формування ефективних взаємозв’язків у групі, результатом яких виступає підвищення ефекту трудового синергізму.

Ключові слова: емоційний інтелект, емоційний капітал, емоційна культура, синергізм, трудовий синергізм.

Summary. In this work, the essence of the economic category «emotional intelligence». Considered components of emotional human capital and their influence on the formation of emotional culture the personnel of the enterprise. The influence of emotional capital in the formation of effective interrelations in the group, аs which result enhancement of effect labour synergies.

Key words: emotional intelligence, emotional capital, emotional culture, synergies, labour synergies.

Сем’ян Ольга Вячеславівна, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний розвиток підприємства, продуктивність праці персоналу.


Сем’ян О. В. Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві / Сем’ян О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.103-107.


Файл статьи: