Фінансове забезпечення як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства

Автор: 
Авраменко І. В.


УДК 336.64:658.15

Анотація. Розглянуто питання фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано існуючі підходи щодо визначення понять «фінансові ресурси», «фінансове забезпечення». Виокремлено основні принципи, на яких ґрунтується фінансове забезпечення підприємства. З’ясовано, що оцінювання конкурентоспроможності підприємства слід проводити не тільки через вплив на неї фінансових ресурсів, а враховувати усі сфери життєдіяльності підприємства.

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, конкурентоспроможність, фактори розвитку конкурентоспроможності підприємства.

Summary. A question of financial support of business enterprises as a factor of competitiveness. Existing approaches with respect to the definitions of financial resources, financial support. The article highlights the basic principles on which the financial security company. Found that the estimation of competitiveness of enterprises should be carried out not only through the influence of her financial resources, consider all spheres of business.

Key words: financial support, financial resources, competitiveness, factors of competitiveness.

Авраменко Інна Вікторівна, аспірант кафедри економіки підприємств Донецького национального університету.

85651, м. Вугледар, Донецька обл., вул. Шахтарська, 3.

Наукові інтереси: фінансове забезпечення підприємств.


Авраменко І. В. Фінансове забезпечення як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства / Авраменко І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.70-74.


Файл статьи: