Інноваційна парадигма кластероутворення

Автор: 
Жигалкевич Ж. М.


УДК 657.421.3

Анотація. Досліджено теоретичні питання концепції формування кластерів взаємодіючих підприємств. Виокремлено основні напрямки мотиваційного механізму кластеризації та подано характерні ознаки кластерів. Визначено принципи кластероутворення. Вивчено внутрішні зв’язки та розроблено перелік видів функціональних зв’язків у кластерах взаємодіючих підприємств.

Ключові слова: кластер, взаємодіючі підприємства, мотиваційний механізм, принципи, зв’язки.

Summary. There was studied the theoretical problems of interacting enterprises clustering concept. Main directions of clustering motivational mechanism was signed and characteristic features of the clusters were shown. The principles of cluster creating were set out. The internal communications were studied and a list of types of functional linkages in interacting enterprises clusters was developed.

Key words: cluster, interacting enterprises, motivational mechanism, the principles, communications.

Жигалкевич Жанна Михайлівна, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук.

03179, м. Київ, вул. Уборевича, 9, кв. 66.

Наукові інтереси: створення кластерів.


Жигалкевич Ж. М. Інноваційна парадигма кластероутворення / Жигалкевич Ж. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.79-83.


Файл статьи: