Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст

Автор: 
Кравцова О. М.


УДК 336.279

Анотація. Розглянуто проблеми монопрофільних міст та містоутворювальних підприємств. Розкрито сутність інноваційних підходів до вирішення соціально-економічних проблем та подолання загрози банкрутства монопрофільних міст: застосування елементів державно-приватного партнерства, механізмів «індустріальна диверсифікація», «стабільне мономісто», «кероване стиснення», створення інвестиційного паспорту міста.

Ключові слова: мономісто, містоутворювальне підприємство, інноваційний підхід, модернізація, диверсифікація, державно-приватне партнерство, банкрутство, інноваційний паспорт міста.

Summary. The problems of single-industry towns and town enterprises. Essence of innovative approaches to address the socio-economic problems and overcome the threat of bankruptcy company towns: the use of elements of public-private partnership arrangements «industrial diversification», «stable industry town», «controlled compression», the creation of investment passport of the city.

Key words: one-industry town, forming enterprise, innovation, modernization, diversification, public-private partnerships, innovative passport city.

Кравцова Олена Михайлівна, доцент кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, кандидат економічних наук, доцент.

83087 м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 128, кв. 20.

Наукові інтереси: банкрутство економічних агентів; антикризовий менеджмент; облік зовнішньоекономічної діяльності.


Кравцова О. М. Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст / Кравцова О. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.38-42.


Файл статьи: