Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні

Автор: 
Рунчева Н. В.


УДК 339.15(474.2)

Анотація. У статті розглянуто позитивні та негативні ознаки капіталізації корпоративних формувань в Україні.

Ключові слова: капіталізація, капітал, корпорація, корпоративне управління, аграрне виробництво.

Summary. The article examines the positive and negative attributes of capitalization of corporate groups in Ukraine.

Key words: capitalization, capital, corporation, corporate governance, agricultural production.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: корпоративне управління економікою сільського господарства на регіональному рівні.


Рунчева Н. В. Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні / Рунчева Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.46-49.


Файл статьи: