Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків

Автор: 
Макаренко Ю. П.


УДК 339.727.2:336.74

Анотація. У статті здійснено наукове-методичне обґрунтування проблеми стабілізації валютного ринку і поступове впровадження процесу лібералізації з метою розширення можливостей національних установ та організацій у здійсненні зовнішніх запозичень.

Ключові слова: валютний ринок, лібералізація, валютний курс, валютне регулювання, валютна політика.

Summary. The scientific methodological study of the problem of stabilization of the currency market and the gradual implementation of the liberalization process in order to empower national institutions and organizations in the implementation of external borrowing is carried in the article.

Key words: the foreign exchange market, liberalization, exchange rate, currency regulation, exchange policy.

Макаренко Юлія Петрівна, професор кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор економічних наук, доцент.

49101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова 22, кв. 117.

Наукові інтереси: фінанси, банки та банківська справа.


Макаренко Ю. П. Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків / Макаренко Ю. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.116-123.


Файл статьи: