Методичні підходи до оцінки розвитку людського потенціалу підприємств

Автор: 
Кіосєва І. А.
Автор: 
Маркова Н. О.


УДК 331.101.262:005

Анотація. У статті розкрито поняття «людський потенціал», розглянуто й систематизовано чинники, що впливають на людський розвиток. Проаналізовано сучасні методики оцінки людського потенціалу та обґрунтовано необхідність їх удосконалення з метою врахування як необхідних, так і достатніх умов людського розвитку.

Ключові слова: людський потенціал, індекс людського розвитку, інтелектуальний капітал, методи та моделі прогнозування.

Summary. The article deals with the concept of «human capital» and systematically examined the factors that influence human development. Analyzed the current methodology for assessing human development and the necessity of improvement in order to reflect as necessary and sufficient conditions for human development.

Key words: human capital, human development index, intellectual capital, methods and models for forecasting.

Кіосєва Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін, застосування математичних методів та моделей в економіці.

Маркова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичне моделювання бізнес-процесів, застосування математичних методів та моделей в економіці.


Кіосєва І. А. Методичні підходи до оцінки розвитку людського потенціалу підприємств / Кіосєва І. А., Маркова Н. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.84-87.


Файл статьи: