Обліково­аналітична інформація у бюджетуванні бізнес­процесів інтегрованих сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Олійник Т. І.
Автор: 
Олійник О. О.


УДК 638.57.151.6:330.3

Анотація. Запропоновано методику використання обліково-інформаційних потоків в організації бюджетування бізнес-процесів агрохолдингу за його структурними одиницями на основі розширення функціональної ролі управлінського обліку.

Ключові слова: управлінський облік, бюджетування, агробізнес, прийняття рішень, інформаційні потоки, агрохолдинг, управління, звітність.

Summary. The method of accounting and information flows in the organization of business budgeting processes for the agricultural holding by its structural units based on the expansion of the functional role of management accounting is suggested.

Key words: management accounting, budgeting, agribusiness, decision making, information flows, agricultural holding, management reporting.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління виробничою складовою інтегрованих сільськогосподарських підприємств.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інтеграційні процеси у сільському господарстві.


Олійник Т. І. Обліково­аналітична інформація у бюджетуванні бізнес­процесів інтегрованих сільськогосподарських підприємств / Олійник Т. І., Олійник О. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.92-95.


Файл статьи: