Олійно­жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості

Автор: 
Бритвєнко А. С.


УДК 338.45:68+338.24

Анотація. У статті надано поняття галузі та класифікація галузей народного господарства і розглянута олійно-жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості. Також надана характеристика деяких корпоративних об’єднань, які посідають передові місця на ринку олійно-жирової промисловості.

Ключові слова: галузь, конкуренція, корпорація, олійно-жирова промисловість, соняшникова олія.

Summary. In the article author analyses the concept of industry and classification of branches of the national economy and considered fat-and-oil industry as a component of the food industry. Also, the characteristic of some corporate associations, which occupy the leading places in the market of the oil industry.

Key words: the industry, competition, Corporation, oil-fat industry, sunflower oil.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка та управління аграрних і переробних підприємств.


Бритвєнко А. С. Олійно­жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості / Бритвєнко А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.20-22.


Файл статьи: