Організаційно­економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно­туристичних послуг

Автор: 
Стеченко Д. М.
Автор: 
Безуглий І. В.


УДК 338.46

Анотація. Сформулювало визначення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг. Надано практичні рекомендації його реалізації. Обґрунтовано доцільність впровадження нормативів забезпечення територій об’єктами рекреаційно-туристичної інфраструктури. Визначено основні напрями розробки містобудівних нормативів для потреб рекреаційно-туристичної сфери. Розкрито основні функції організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг та інструменти їх реалізації.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, рекреаційно-туристичні послуги, функції організаційно-економічного механізму, нормативи забезпеченості об’єктами інфраструктури.

Summary. Formulated a definition of organizational-economic mechanism of regulation of the provision of recreation and tourism services. Practical recommendations for its implementation. The expediency of introducing standards provide areas of recreation facilities and tourist infrastructure. The main urban areas of developing standards for the purposes of recreation and tourism industry. The basic function of organizationaleconomic mechanism of regulation of the provision of recreation and tourism services and tools to implement them.

Key words: organizational and economic mechanism, recreation and tourism, the functions of organizational and economic mechanisms, standards of security infrastructure.

Стеченко Дмитро Миколайович, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор.

03057, м. Київ, пр. Перемоги 37, корп. 1, кім. 244.

Наукові інтереси: регіональна економіка і управління, менеджмент.

Безуглий Ігор Володимирович, доцент кафедри туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління, кандидат економічних наук.

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, корп. 1, кім. 204.

Наукові інтереси: формування регіональної політики, рекреаційно-туристичне природокористування, діагностика регіонального розвитку.


Стеченко Д. М. Організаційно­економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно­туристичних послуг / Стеченко Д. М., Безуглий І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.55-60.


Файл статьи: