Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку

Автор: 
Ткаль Я. С.


УДК 657.1.011.56

Анотація. У статті обґрунтовано особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку. Розглянуто питання впровадження автоматизованої системи обліку на підприємстві. Визначено передумови та результати, а саме, основні переваги та недоліки впровадження інформаційних систем обліку на підприємствах.

Ключові слова: інформаційні системи, облікові процеси, технології обліку, документообіг, ефективність.

Summary. The particularities of the using of the information systems and technologies in accounting are motivated in the article. The questions of the introducing the information system of accounting in the enterprise are researched. The preconditions and results, and in particular the main advantages and disadvantages of the implementation of information systems of accounting in the enterprises are defined.

Key words: information systems, processes of the account, technologies of the account, document processing, efficiency.

Ткаль Ярміла Сергіївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університетету, кандидат економічних наук.

40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік і аудит.


Ткаль Я. С. Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку / Ткаль Я. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.127-130.


Файл статьи: