Проектування, реалізація та використання інтелектуальних інформаційних систем у рішенні різного класу економічних задач

Автор: 
Передерій Л. В.


УДК 004.414.2

Анотація. Стаття присвячена дослідженню процесу створення інтелектуальних інформаційних систем, призначених для застосування в управлінні економічними об’єктами з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: інтелектуальна інформаційна система, експертна система, проблемна галузь, база даних, база знань, життєвий цикл системи, інтерфейс, етап проектування, прототип системи.

Summary. The article is devoted research of process of creation of the intellectual informative systems, intended for application in a management economic objects with the purpose of increase of efficiency of their activity.

Key words: The article is devoted research of process of creation of the intellectual informative systems, intended for application in a management economic objects with the purpose of increase of efficiency of their activity.

Передерій Людмила Василівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: системний аналіз, інтелектуальні системи, аналіз даних.


Передерій Л. В. Проектування, реалізація та використання інтелектуальних інформаційних систем у рішенні різного класу економічних задач / Передерій Л. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.96-102.


Файл статьи: