Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво

Автор: 
Антошкіна Л. І.


УДК 339.137.2:378.09

Анотація. Викладено порівняльну оцінку підходів до розробки рейтингів ВНЗ і подано авторську трактовку їхнього впливу на суспільні переваги.

Ключові слова: економіка, освіта, університети і коледжі, об’єктивні і суб’єктивні характеристики, інтегральні оцінки, рейтинги, дійсність і прогнози, вплив рейтингів на вибір ВНЗ, зворотний вплив рейтингів на поведінку суб’єктів економіки.

Summary. The article presents a comparative assessment of approaches to the HEIs (high educational institutions) and presents the author’s interpretation of their impact on public benefits.

Key words: economy, education, universities and colleges, objective and subjective performance, integrated assessments, ratings, reality and predictions influence the choice of university rankings; ratings reverse effect on the behavior of economic actors.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.


Антошкіна Л. І. Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво / Антошкіна Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.9-19.

Файл статьи: