Соціальне підприємництво як чинник розвитку національної галузі туризму

Автор: 
Дульцева І. І.


УДК 338.48-043.86

Анотація. Досліджено альтернативні шляхи розвитку національної туристичної галузі на основі визначення її пріоритету в економіці України, запропоновано формування конкурентного соціального підприємництва.

Ключові слова: туристична галузь, туристичний потенціал, соціальне підприємництво.

Summary. In this article, proposed and investigated alternative ways of development of the national tourism industry based on the definition of its priorities in the Ukrainian economy and creating competitive benefits through new techniques, in particular social entrepreneurship.

Key words: tourism industry, tourism potential, social entrepreneurship.

Дульцева Ірина Ігорівна, асистент кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.

91042, м. Луганськ, квартал Дзержинського, 6, кв. 4.

Наукові інтереси: формування конкурентних переваг туристичного продукту на принципах соціального підприємництва.


Дульцева І. І. Соціальне підприємництво як чинник розвитку національної галузі туризму / Дульцева І. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.26-29.


Файл статьи: