Теоретичні аспекти розвитку агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації

Автор: 
Княженко І. І.
Автор: 
Сімонов Р. В.


УДК 338.439:339.562

Анотація. У статті надано тлумачення категорії «агропродовольчий ринок» як складної соціально-економічної системи з емерджентным ефектом у виді певних конкурентних переваг. Побудовано когнітивну модель агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації.

Ключові слова: агропродовольчий ринок, система, емерджентный ефект, конкурентні переваги, когнітивна модель.

Summary. The author’s understanding of the category of «agricultural market» is presented in the paper as the diverse social and economic system with an emergent effect in terms of the certain competitive advantages. The cognitivemodel of the Russian agricultural market in the conditions of globalization is built.

Key words: agricultural market, system, emergent effect, competitive advantages, cognitive model.

Княженко Ірина Іванівна, доцент кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання економіки агропродовольчої системи України.


Княженко І. І. Теоретичні аспекти розвитку агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації / Княженко І. І., Сімонов Р. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.34-37.


Файл статьи: