Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України

Автор: 
Єлісєєнко О. В.


УДК 330.341.1

Анотація. Стаття присвячена дослідженню формування конкурентного середовища в Україні та аналізу його сучасного стану. Визначено місце України у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності. Проведено аналіз інноваційної діяльності України у динаміці та визначено її вплив на конкурентоспроможність.

Ключові слова: конкурентне середовище, конкурентоспроможність, конкурентна політика, глобальний індекс конкурентоспроможності, індекс економічної свободи, інновація, інноваційний розвиток.

Summary. To research a competitive environment in Ukraine and of its current state. The place of Ukraine in the international rankings of competitiveness. The analysis of innovation activity in Ukraine dynamic and determined its impact on competitiveness.

Key words: competitive environment, competitiveness, competition policy, Global Competitiveness Index, the Index of Economic Freedom, innovation, innovative development.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах світового господарства.


Єлісєєнко О. В. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України / Єлісєєнко О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.30-34.


Файл статьи: