Зниження собівартості продукції як чинник підвищення стабільності підприємства

Автор: 
Настич В. Г.


УДК 338.512

Анотація. Проблема зниження собівартості продукції є актуальною для всіх підприємств комерційного характеру. Але для сільського господарства вона повстає дуже гостро і є найголовнішою на сучасному етапі розвитку. У статті розглянуто питання управління витратами як методу підвищення фінансової стабільності підприємства. Це питання є актуальним, тому що будь-яке підприємство сфери матеріального виробництва чи надання послуг несе визначені матеріальні, фінансові, трудові та інші витрати в процесі ведення власної господарської діяльності.

Ключові слова: собівартість продукції, виробничі витрати, невиробничі витрати, зниження собівартості.

Summary. The problem of reducing the cost of production is actual for all enterprises of a commercial nature. However for agriculture it becomes very acute and is the most important at this stage of development. The article considers the question of charges management as the method of increasing of enterprise financial stability. This question is actual, because any enterprise of material production or service sphere bears certain material, financial, labour and other expenses in the process of own economic activity conducting.

Key words: cost of production, production expenses, nonproductive expenses, reduction of cost.

Настич Вікторія Григорівна, асистент кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розвиток сільськогосподарського виробництва.


Настич В. Г. Зниження собівартості продукції як чинник підвищення стабільності підприємства / Настич В. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.87-91.


Файл статьи: