Агроінтеграція — фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва

Автор: 
Олійник Т. І.
Автор: 
Олійник О. О.


УДК 631.338.42:330.34

Анотація. У статті висвітлено напрям становлення і розвитку інтеграційних процесів у сільському господарстві як запорука фінансової стабілізації і зростання виробничого потенціалу виробників сільськогосподарської продукції та обумовлено соціально-економічний ефект утворення агроінтегрованих підприємств.

Ключові слова: агроінтеграція, сільське господарство, аграрний бізнес, агрохолдинг, державна підтримка, ефективність.

Summary. In the article the direction of the formation and development of integration processes in agriculture as a guarantee of financial stability and growth of productive capacity of agricultural producers and due to the socioeconomic impact formation agricultural integration enterprises.

Key words: agricultural integration, agriculture, agricultural business, agricultural holding, government support, efficiency.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: управління виробничою складовою інтегрованих сільськогосподарських підприємств.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: інтеграційні процеси у сільському господарстві.


Олійник Т. І. Агроінтеграція — фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / Олійник Т. І., Олійник О. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.56-59.


Файл статьи: