Чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки промислових підприємств

Автор: 
Сталінська О. В.

УДК 334.716:351.863

Анотація.
У статті розглядаються чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, що регламентуються законодавчими нормативно-правовими актами та відповідними галузевими положеннями і спрямовані на здійснення виробничої стратегії, досягнення належного рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Ключові слова:
чинники інституціонального забезпечення, економічна безпека, промислове підприємство, фактори впливу, ризики, економічні втрати, рівень економічної безпеки.

Summary.
The article considers the institutional factors of economic security of industrial enterprises, which are governed by legislative regulations of the industry and the relevant provisions of, and are aimed at the implementation of the production strategy to achieve an appropriate level of economic security.

Key words:
factors institutional provision, economic security, industry enterprise, influencing factors, the risk of economic loss, greater economic insecurity.

Сталінська Олена Вікторівна,
професор кафедри економіки підприємства Донецького національного університету (м. Вінниця), доктор економічних наук, доцент.

21021, м. Вінниця, вул. Пірогова, 107а, кв. 85.

Наукові інтереси:
стратегічне управління підприємствами, економічна безпека підприємства, інноваційний розвиток підприємства.Сталінська О. В. Чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки промислових підприємств / Сталінська О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.60-64.

Файл статьи: