Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства

Автор: 
Бучакчийська Ю. А.


УДК 658.14

Анотація. У статті доведено доцільність розробки фінансових планів як однієї з головних передумов фінансової стабільності в управлінні виробничо-фінансовою діяльністю підприємства. Проаналізовано специфіку організації процесу фінансового планування та виокремлено методологію його проведення.

Ключові слова: підприємство, планування, прибуток, стратегічне планування, фінансова стабільність, фінансове планування.

Summary. In the article the expediency of development of financial plans as one of the main preconditions for financial stability in the management of production and financial activity of the enterprise. Analyzed the specificity of the process of financial planning and the selected methodology.

Key words: enterprise, planning, profit, strategic planning, financial stability, financial planning.

Бучакчийська Юлія Анатоліївна, асистент кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: місцеві фінанси, бюджетна система, фінансове планування.


Бучакчийська Ю. А. Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства / Бучакчийська Ю. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.75-78.


Файл статьи: