Фінансово-кредитне забезпечення соціально-економічного регулювання регіонів

Автор: 
Руда Р. В.


УДК 336:332.12

Анотація. У статті досліджено стратегічні інтереси збалансованого функціонування регіону в соціально-економічному аспекті з метою розробки та практичної реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого функціонування кожної регіональної системи.

Ключові слова: фінансово-економічні пріоритети, фінансове забезпечення, соціально-економічний розвиток, фінансово-господарські процеси, економічне управління, фінансовий механізм, фінансове забезпечення, самофінансування, податковий механізм.

Summary. The article explores the strategic interests of a balanced functioning of the region in socio-economic aspect to develop and implement regional financial policy sustained operation of each regional system.

Key words: financial and economic priorities, financial security, socio-economic development, financial and economic processes, economic management, financial mechanism, financial support, financing, tax mechanism.

Руда Раїса Василівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: державні фінанси, страхування та страхові послуги, грошово-кредитні відносини.


Руда Р. В. Фінансово-кредитне забезпечення соціально-економічного регулювання регіонів / Руда Р. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.85-88.


Файл статьи: