Імітаційне моделювання управління запасами

Автор: 
Маркова Н. О.
Автор: 
Кіосєва І. А.


УДК 004:33:519.874

Анотація. У статті розглянуто математичні моделі управління запасами й описано імітаційну модель, використання якої дозволяє розробити оптимальну стратегію управління запасами в умовах ризику та невизначеності, обумовленими імовірнісним споживчим попитом.

Ключові слова: оптимізаційна модель, імітаційна модель, запаси, попит, споживання.

Summary. In the article the mathematical models of inventory management and described simulation model, the use of which allows to develop an optimal strategy for inventory management in terms of risk and uncertainty, due to probabilistic consumer demand.

Key words: optimization model, simulation model, inventories, demand, consumption.

Маркова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: математичне моделювання бізнес-процесів, застосування математичних методів та моделей в економіці.

Кіосєва Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін, застосування математичних методів та моделей в економіці.


Маркова Н. О. Імітаційне моделювання управління запасами / Маркова Н. О. Кіосєва І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.50-56.