Маркетингові стратегії корпоративних агроформувань

Автор: 
Рунчева Н. В.


УДК 352

Анотація. Проаналізовано застосування маркетингових інструментів на державному рівні, яке дозволить державі виступити реалізатором ефективного розвитку аграрного ринку. Окреслено пріоритетні напрями аграрних корпорацій.

Ключові слова: маркетингові стратегії, агромаркетинг, інтеграція, аграрний ринок, агрохолдинг.

Summary. Analyzed the use of marketing tools at the state level that would allow the state to act as the implementer of effective development of the agrarian market. Outlined the priority directions of agricultural corporations.

Key words: marketing strategies, farm marketing, integration, agricultural market, agricultural holding.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: корпоративне управління економіки сільського господарства на регіональному рівні.


Рунчева Н. В. Маркетингові стратегії корпоративних агроформувань / Рунчева Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.29-32.


Файл статьи: