Оцінка ефективності програми створення закордонних туристичних представництв

Автор: 
Соловйов Д. І.


УДК 332.146.2

Анотація. На основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення здійснено дослідження теоретичних і практичних аспектів оцінки ефективності програми створення закордонних туристичних представництв.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, туризм, туристична сфера, закордонні туристичні представництва.

Summary. The article based on of theoretical analysis of scientific approaches and synthesis of a study of the theoretical and practical aspects of assessing the effectiveness of the program of creation of overseas tourist offices.

Key words: state regulation of the tourism sector, tourism, tourist industry, foreign tourist offices.

Соловйов Денис Ігорович, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: державне регулювання курортно-туристичної діяльності.


Соловйов Д. І. Оцінка ефективності програми створення закордонних туристичних представництв / Соловйов Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.33-35.


Файл статьи: