Принципи формування цін на послуги підприємств санаторно-курортної сфери

Автор: 
Єлісєєнко О. В.
Автор: 
Скобєлєва Г. С.


УДК 338.5

Анотація. У статті проведено аналіз концептуальних основ ринкового механізму ціноутворення у санаторно-курортній сфері та виявлено динаміку зміни цін на туристично-рекреаційні послуги в залежності від сезонності.

Ключові слова: ціноутворення, прямий маркетинг, підприємства санаторно-курортної сфери, послуги, прибуток.

Summary. In the article the analysis of conceptual bases of market mechanism of pricing is conducted in the field of sanatorium-resort and the dynamics of price change is educed on tourist-recreational services depending on a season.

Key words: pricing, direct response marketing, enterprises of sanatoria and health resort sphere, services, income.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах світового господарства.

Скобєлєва Ганна Сергіївна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: розвиток інвестиційно-іноваційної діяльності промислових підприємств України.


Єлісєєнко О. В. Принципи формування цін на послуги підприємств санаторно-курортної сфери / Єлісєєнко О. В., Скобєлєва Г. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.41-46.


Файл статьи: