Пріоритети державної фінансової підтримки аграрного сектору України в умовах бюджетних обмежень кризового періоду

Автор: 
Комарова І. В.


УДК 336.02:351:338.43

Анотація. Виявлено тенденції, які склались у державному фінансуванні аграрного сектору України: значимість видатків на сільське господарство у бюджетах, співвідношення між напрямами фінансування, динаміку прямої та непрямої підтримки. Окреслено пріоритетні напрями державної фінансової підтримки аграріїв в умовах нестачі бюджетних коштів.

Ключові слова: державна фінансова підтримка, бюджетне фінансування, непряма бюджетна підтримка, аграрний сектор.

Summary. An author educed the tendencies of the state financing agrarian to the sector of Ukraine: specific gravity of charges on agriculture in budgets, rate ratios by directions of financing, dynamics of line and indirect support. Priority directions of state sponsorship of agrarians are outlined in the conditions of lack of budgetary facilities.

Key words: state sponsorship, budgetary financing, indirect budgetary support, agrarian sector.

Комарова Інна Валентинівна, доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України.


Комарова І. В. Пріоритети державної фінансової підтримки аграрного сектору України в умовах бюджетних обмежень кризового періоду / Комарова І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.79-84.


Файл статьи: