Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (частина І)

Автор: 
Антошкіна Л. І.
Автор: 
Сологуб О. П.


УДК 339.9

Анотація. Досліджено тенденції економічного протистояння основних центрів та економічно-політичних союзів глобалізованого світу.

Ключові слова: глобалізація, конкуренція, світова економіка.

Summary. A look at tendencies of economic opposition of the major centers and economic and political coalitions of the world.

Key words: globalization, competition, global economy.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Сологуб Олена Петрівна, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор.

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Наукові інтереси: продуктивність регіональної економіки, демографічні інтереси.


Антошкіна Л. І. Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (частина І) / Антошкіна Л. І., Сологуб О. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.9-18.


Файл статьи: