Психологічні аспекти реклами як інструменту успішного збуту продукції

Автор: 
Компанієць Т. І.


УДК 339.138

Анотація. У статті досліджено сутність поняття реклами, а також технології психологічного впливу, що застосовуються для збільшення купівельної спроможності.

Ключові слова: реклама, психологія реклами, нейромаркетинг, аромамаркетинг, Product placement, нейролінгвістичне програмування.

Summary. In the article the essence of the concept of advertising as well as the psychological impact of the technology used to increase purchasing power.

Key words: аdvertising, psychology of advertising, neyromarketynh, Aromamarketing, Product placement, neurolinguistic programming.

Компанієць Тетяна Ігорівна, старший викладач кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: кластерна політика.


Компанієць Т. І. Психологічні аспекти реклами як інструменту успішного збуту продукції / Компанієць Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.46-49.


Файл статьи: