Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України

Автор: 
Антошкін В. К.


УДК 332.1

Анотація. Автором надається методика аналізу рівня СЕБ регіонів України для забезпечення сталого рівня соціально-економічної безпеки та здатності протистояти кризовим явищам в економіці.

Ключові слова: соціально-економічна безпека, кластерний аналіз, угрупування, регіони.

Summary. The author provides analysis methods for level SEB regions of Ukraine to ensure a sustainable level of socio-economic security and ability to withstand the crisis in the economy.

Key words: socio-economic security, cluster analyses, grouping the regions.

Антошкін Вадим Костянтинович, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.


Антошкін В. К. Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.65-70.


Файл статьи: