Розвиток аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з точки зору кластеризації сільськогосподарського виробництва

Автор: 
Кірова Л. Л.
Автор: 
Пєтков О. С.


УДК 338.43.63

Анотація. Проаналізовано процеси кластеризації сільськогосподарського виробництва та запропоновано основні механізми розвитку.

Ключові слова: конкуренція, кластер, агропродовольча система, кластеризація, сільськогосподарське виробництво, продуктивність праці.

Summary. The process of agricultural production and the clustering proposed basic mechanisms of development.

Key words: competition, cluster, agro-food system, clustering, agricultural production, productivity.

Кірова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми формування та розвиток сільськогосподарської кооперації


Кірова Л. Л. Розвиток аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з точки зору кластеризації сільськогосподарського виробництва / Кірова Л. Л., Пєтков О. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.18-22.


Файл статьи: